Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Envar har sitt att sköta
(0128)
Textförfattare:
Murray, Bertil
 
Kompositör:
Murray, Bertil
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Tillsammans i världen
 
Abonnemang
Abonnemang:
Envar har sitt att sköta

Envar har sitt att sköta.
Vem ser till andras brist?
Skall fattiga få möta
barmhärtighet till sist?

Låt den som har för mycket
och den vars nöd är stor
få dela väg ett stycke
till samma nattvardsbord.

Gud, ge oss varma hjärtan
och blick för andras nöd!
Låt oss få dela smärtan
och bryta samma bröd!