Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Allt blev skapat för att leva
(0137)
Textförfattare:
Murray, Bertil
 
Kompositör:
Murray, Bertil
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Lovsång och tillbedjan
Gud, vår Skapare och Fader
Miljö
 
Abonnemang
Abonnemang:
Allt blev skapat för att leva,
hjorten, fri i rik natur,
ödlan i sin smala skreva,
björnen, fånge i en bur.
Så när floden hotar marken
leder Noa in i arken
alla djuren, två och två,
vilda, tama, stora, små.

Alla som har fötts till livet
bär en längtan i sin kropp.
Och åt oss blev löftet givet
om en framtid och ett hopp.
Alla jordens djur hörs svara:
Låt det gälla inte bara
människan, som Gud köpt fri.
Samma frihet söker vi.

Hjortens skönhet, björnens styrka,
örnens blick och ormens list,
allt gav Kristus åt sin kyrka
mitt i hennes stora brist:
Ser du smärtan? Hör du gråten?
Du ska vara räddningsbåten,
lyfta till ett liv ombord
allt som plågas på vår jord.

Trots att regn och storm förblindar
går hon till sitt verk med hast.
Seglen fylls av Andens vindar.
Skeppet fylls med dyrbar last.
Modet får hon från sin Herre.
Inga stormar kan bli värre
än i skapelsen en gång
när Gud sjöng sin skaparsång.

Alla nås av samma hälsning:
Nu är tid för sång och dans.
Kristus kom med fred och frälsning,
hopp där bara missmod fanns.
Sjung med Adam, sjung med Eva:
Allt är skapat för att leva.
Samma tillit delar vi.
En dag ska vår värld bli fri.