Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Inte ens den minsta fågel
(0154)
Textförfattare:
Murray, Bertil
 
Kompositör:
Murray, Bertil
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Förtröstan - trygghet
Glädje - tacksamhet
 
Abonnemang
Abonnemang:
Inte_ens_den_minsta_fagel
Inte ens den minsta fågel
faller utan Gud som vakar.
Skulle då en enda mänska
lämnas ensam med sin plåga?
Kom, o Kristus, kom!

Lyssna till den röst som säger:
Du är själv oändligt älskad,
mera värd än alla sparvar,
föremål för all min omsorg.
Kom, o Kristus, kom!

Inget mörker är oändligt.
Även nattens svarta timmar
möts en gång av gryningsljuset,
fågelsång i soluppgången.
Kom, o Kristus, kom!