Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Kan liv och död försonas
(0161)
Textförfattare:
Murray, Bertil
 
Kompositör:
Löfberg, Maria
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Sökande - tvivel
Skuld - förlåtelse
Förtröstan - trygghet
Kris, krig och konflikt
 
Kyrkoåret:
Femte söndagen i Fastan
 
Abonnemang
Abonnemang:
Kan liv och död försonas
Kan liv och död försonas
och finnas hos varann?
Vi kämpade, men trodde
att mörkrets krafter vann.

Vårt liv är märkt av möda,
av bräcklighet och brist.
Kan någon i sin skörhet
nå fullheten till sist?

I nattens djupa mörker,
där föds vårt enda hopp.
All brustenhet och söndring
bar Jesus i sin kropp.

Fast ingen alls förskonas
och allting blir till mull,
kan ändå allt försonas
för Jesu Kristi skull.