Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem
Om Psalmportalen och Kontakta oss
Författare och tonsättare
Hur hittar du psalmen? Hur kan du skriva ut?
Tips till psalmskaparen
Cookies

Länge sökte vi i rymden
(0165)
Textförfattare:
Murray, Bertil
 
Kompositör:
Murray, Bertil
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Lovsång och tillbedjan
Advent
Kyndelsmässodagen
Jungfru Marie bebådelsedag
 
Abonnemang
Abonnemang:
Lange_sokte_vi_i_rymden
Lange_sokte_vi_i_rymden
Länge sökte vi i rymden
i vår strävan att förstå.
Universums dolda skrymslen
har vi aldrig kunnat nå.
Ändå drevs vi ständigt längre
i vår längtan efter svar.
Spåren efter skaparhänder
dröjde djupt i mörkret kvar.
Världens Frälsare och Gud
väntar på Maria.

Under nattens sista timme
sjunger fågeln från sin gren.
På den djupa mörka himlen
lyser morgonstjärnans sken.
Ljuset växer fram i öster,
solens uppgång anas där.
Då hörs änglars stilla röster:
Nu är Gud den högste här.
Världens Frälsare och Gud
kommer till Maria.

O, Maria, morgonstjärna,
fågelsång och änglabud:
Salig, du som ska få bära
världens Frälsare och Gud.
Till ett folk som hoppas, ängslas,
kommer sången, stark och klar:
All vår strävan, all vår längtan,
ska i barnet få sitt svar.
Världens Frälsare och Gud
växer i Maria.