Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Länge sökte vi i rymden
(0165)
Textförfattare:
Murray, Bertil
 
Kompositör:
Murray, Bertil
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Lovsång och tillbedjan
Advent
Kyndelsmässodagen
Jungfru Marie bebådelsedag
 
Abonnemang
Abonnemang:
Lange_sokte_vi_i_rymden
Lange_sokte_vi_i_rymden
Länge sökte vi i rymden
i vår strävan att förstå.
Universums dolda skrymslen
har vi aldrig kunnat nå.
Ändå drevs vi ständigt längre
i vår längtan efter svar.
Spåren efter skaparhänder
dröjde djupt i mörkret kvar.
Världens Frälsare och Gud
väntar på Maria.

Under nattens sista timme
sjunger fågeln från sin gren.
På den djupa mörka himlen
lyser morgonstjärnans sken.
Ljuset växer fram i öster,
solens uppgång anas där.
Då hörs änglars stilla röster:
Nu är Gud den högste här.
Världens Frälsare och Gud
kommer till Maria.

O, Maria, morgonstjärna,
fågelsång och änglabud:
Salig, du som ska få bära
världens Frälsare och Gud.
Till ett folk som hoppas, ängslas,
kommer sången, stark och klar:
All vår strävan, all vår längtan,
ska i barnet få sitt svar.
Världens Frälsare och Gud
växer i Maria.