Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Vinden vit som stilla snö
(0301)
Textförfattare:
Ekström, Myra
 
Kompositör:
Zimmergren, Hans
 
Sättning:
Med koralsats
Med körsats
 
 
Tema:
Vid kyrkoårets slut
Förtröstan - trygghet
Livets gåva och gräns
 
Abonnemang
Abonnemang:
Vinden_vit_som_stilla_sno_v2
Det finns många bibelbilder i texten: Anden som vind finns i vers 1 och 3, språkförbistringen i 1 Mos 11 blir genom vetekornets lag (Joh.12:24) till skatten i åkern (Matt.13:44) och Ordet i Jak. 1:22 och 1 Joh.2:5.

Vinden, vit som stilla snö,
viskar om att vi ska dö.
Släppa livets gåtfullhet,
vila i all enkelhet.

Falla som ett naket korn,
ordlöst från vårt Babels torn.
Jorden mörk som dunkel natt
famnar oss som dyrbar skatt.

När vårt minne plånats ut,
bilden bleknat, suddats ut,
virvlar vind med vårlig doft,
ger sitt liv åt markens stoft.

Anden räcker liv på nytt,
stumhet blir till ord förbytt.
Kristus ropar, han vår vän
kallar oss vid namn igen.