Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem
Om Psalmportalen och Kontakta oss
Författare och tonsättare
Hur hittar du psalmen? Hur kan du skriva ut?
Tips till psalmskaparen
Cookies

På jorden har Gud byggt ett hus
(0041)
Textförfattare:
Sandgren Furberg, Kristina
 
Kompositör:
Sassersson, Patrik
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Kyrkan
Nattvarden
Helg och gudstjänst
 
Abonnemang
Abonnemang:
Hela världen med dess mänsklighet utgör Guds kyrka på jorden. Texten har inspirerad av Olov Hartman och hans syn på gudstjänsten som en del i Guds stora skeende i världen. Hartman skriver:

"Man går inte hem från gudstjänsten, man går hem och fortsätter den. Kyrkomurarna är egentligen bara ett skydd mot regn och vind, kyrkan slutar inte där. Gatorna är hennes sidoskepp. Fabrikerna är kapell och torgen förgårdar. Gudstjänsten pågår där också. Altaret i kyrkan är den plats där allt detta som bröd och vin får sin dom och välsignelse. Murarna mellan altare och arbete får inte skymma sikten och inte hindra processionen mellan den ena platsen och den andra. Ty Guds lag och evangelium har inneslutit alltsammans under ett enda valv."
Pa_jorden_har_Gud
På jorden har Gud byggt ett hus

1
På jorden har Gud byggt ett hus
som rymmer allt Han livgett.
Det famnar arbete och lek,
gemenskap, bön och vila.

2
Där firas gudstjänst varje stund
på gator, torg och stränder.
Det valv Gud spänt förbinder allt,
en helighetens enhet.

3
Av nåd fördelas bröd och vin
bland systrar och bland bröder
och tiden djupnar till ett nu,
en välkomst och ett möte.

4
Från altaret vi kallas ut
och Kristus går ibland oss,
att skapa fred och läka sår
i kyrkan som är världen.