Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem
Om Psalmportalen och Kontakta oss
Författare och tonsättare
Hur hittar du psalmen? Hur kan du skriva ut?
Tips till psalmskaparen
Cookies

Himmelen öppen
(0367)
Textförfattare:
Rosén, Gudrun
 
Kompositör:
Rosén, Gudrun
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
Huvudtema:
 
Tema:
Jul
 
Abonnemang
Abonnemang:
Himlen oppen
Himlen öppen, herdar hör, sång från himlens änglakör.
Gud har kommit till vår jord, det är sångens sköna ord.
Gud ger och Gud sänder, Gud behövde herdars händer
att visa oss var barnet finns och att vi sången minns.

Himlen öppen Symeon vet, barnet bär en hemlighet.
Han tar barnet i sin famn. Jesus Kristus är hans namn
Gud ger och Gud sänder. Symeon i sina händer
håller barnet till sitt bröst, vet att han nu får tröst.

Himlen öppen och de ser hur Guds ande stiger ner.
Över Jesus på en strand, håller Gud sin goda hand.
Gud ger och Gud sänder, Gud behövde Jesu händer
att visa oss vad kärlek är, hur vi kan leva här.

Himlen öppen när vi ser bröd på bordet som Gud ger.
Gud är kärleken i allt. Här Guds rike tar gestalt.
Gud ger och Gud sänder. Gud behöver våra händer
att leva så som Jesus lär, det är vår uppgift här.