Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Gud tar gestalt
(0369)
Textförfattare:
Rosén, Gudrun
 
Kompositör:
Rosén, Gudrun
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
Huvudtema:
 
Tema:
Treenigheten
 
Abonnemang
Abonnemang:
Gud tar gestalt_
En psalm om Gud, Jesus och Anden, de sätt på vilka Gud visar sig för oss. Vers numer två bygger på Johannes 20:16 där Maria känner igen den uppståndne Kristus först när han säger hennes namn. Psalmen är skriven som en bön.


Skaparen, ursprunget, du som är här.
Gud du är närvaro. Gud du som är.
Du skapade allt och där tog gestalt.

Jesus, försonaren, ropa mitt namn.
Låt mig få bo i din trofasta famn.
Och du som ger allt i kärleksgestalt.

Heliga Ande kom rör vid min kind.
Låt mig få känna din bärande vind.
Är kraften i allt, där du tar gestalt.