Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Du vars väsen är förändring
(0071)
Textförfattare:
Sandgren Furberg, Kristina
 
Kompositör:
Torgersson, Katarina
 
Sättning:
Med koralsats
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Anden, vår hjälpare och tröst
Årstiderna
Glädje - tacksamhet
 
Abonnemang
Abonnemang:
En psalm med utgångspunkt växandet och utveckling och som slutar i Psaltarens 85:e psalm;
Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra.
Du vars väsen är förändring, melodi och ackord
(0011)
Textförfattare: Kristina Sandgren Furberg
Kompositör: Katarina Torgersson
Du vars väsen är förändring, orgelkoral
(0070)
Textförfattare: Kristina Sandgren Furberg
Kompositör: Katarina Torgersson
Du_vars_vasen
Du vars väsen är förändring

Du vars väsen är förändring,
kreativitet och kraft.
Du som skapar och omdanar,
främjar fantasi och växt.
Ge oss din frimodighet.
Ge oss av din framtidstro.

Liksom grodden ryms i fröet
bär vi framtid inom oss.
Liksom frukten har en kärna
föds vi till att skapa nytt.
Litet frö som sätts i jord
bär på tro och hopp om liv.

När vår strävan efter trygghet
sätter gränser, snävar in.
Och vår rädsla för det nya,
gör oss stillastående.
Väck oss då ur stiltjens sömn,
lös förstening och förbud.

Du som ser att oron finns där,
du som känner rädslans makt,
kom och var i vår omvandling,
locka oss med fantasi.
Led oss med frimodighet.
Lek oss fram mot framtidstro.

Vi vill växa med varandra,
vi vill leva helt i dig.
Då möts trofasthet och godhet,
då är freden utan gräns.
Gud, du själv ger oss allt gott.
Se, det spirar där du går.