Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Gud är nära! Du är här!
(0505)
Textförfattare:
Lennartsson, Anders
 
Kompositör:
Nordström, Jenny
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Ordet
Nattvarden
Efterföljd - helgelse
 
Abonnemang
Abonnemang:
Gud N~r nN~ra! Du N~r hN~r!
Gud är nära!
Du är här!
Gud oss gläder med sitt ord.
Gud är nära!
Du är här!
Vi får mötas vid ditt bord.