Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Pilgrimspsalm
(906)
Textförfattare:
Cervin, Thomas
 
Kompositör:
Cervin, Thomas
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Nattvarden
Tillsammans i världen
Pilgrimsvandringen
 
Abonnemang
Abonnemang:
PilgrimspsalmTEXT
Kom låt oss vandra på frihetens väg,
en pilgrim går aldrig ensam.
Livet är vårt och vi lever det nu.
Och du i mig och jag i dig.
Vi lever blott för varandra.

Kom låt oss sjunga en jublande sång,
till Frälsaren som oss vunnit.
Vi är den skatt som han samlar ihop.
Och du i mig och jag i dig.
Vi lever blott för varandra.

Kom låt oss mättas vid Frälsarens bord,
vi delar brödet och vinet.
Kom låt oss dricka av kärlekens dryck.
Och du i mig och jag i dig.
Vi lever blott för varandra.

Helige Ande du skapar på nytt,
en värld av helig gemenskap.
Kyrkan är skeppet i världsalltets mitt.
Och du i mig och jag i dig.
Vi lever blott för varandra.

Kom låt oss fira en seger så stor,
som ingen av oss kan ana.
Korset och graven är tecken för oss,
som lever nu. Vi lever nu.
Vi lever blott för varandra.