Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Skärtorsdagspsalm
(962)
Textförfattare:
Lindberg, Dag
 
Kompositör:
Arlestrand, Henrik
 
 
 
Tema:
Fastan
Förtröstan - trygghet
 
Abonnemang
Abonnemang:
Ska¨rtorsdagspsalm
1.
Staden, vimlet. Spår av en tro.
Oron manar, längtan far.
I denna stad, i denna stad,
Du mästare: Räck mig bröd!

2.
Skuggor, skymning. Tvivel och hopp.
Nätter, dagar, kring Dig nu.
I denna stund, i denna stund,
Du mästare: Släck min törst!

3.
Brödet, vinet. Här på ett bord.
Drömmen, våndan, delar vi.
I denna sal, i denna sal,
Du mästare: Ge mig tro!

4.
Kyssen, sveket. Svärdet som dras.
Vem är för, är allt förbi?
I denna lund, i denna lund,
Du mästare: Låt mig gå!

5.
Vinden, viskar. Är Du min vän?
Tiden, rummet. Brytes upp.
I denna natt, i denna natt,
Du mästare: Var hos oss!