Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Låt dig bli älskad
(0104)
Textförfattare:
Cervin, Thomas
 
Kompositör:
Cervin, Thomas
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Kväll
Skuld - förlåtelse
Förtröstan - trygghet
Glädje - tacksamhet
 
Abonnemang
Abonnemang:
ThomasCervin10psalmer 4
Latdigblialskad5maj2015
1. Låt dig bli älskad av Herren din Gud
Låt dig bli älskad av Herren din Gud
Han som befriar dig
Låt dig bli älskad av Herren din Gud

2. Låt dig beröras av Herren din Gud
Låt dig beröras av Herren din Gud
Han som befriar dig
Låt dig beröras av Herren din Gud

3. Låt dig bli uppfylld av Herren din Gud
Låt dig bli uppfylld av Herren din Gud
Han som befriar dig
Låt dig bli uppfylld av Herren din Gud

4. Må du välsignas av Herren din Gud
Må du välsignas av Herren din Gud
Han som befriar dig
Må du välsignas av Herren din Gud