Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Det smyckas en sal
(0036)
Textförfattare:
Sandgren Furberg, Kristina
 
Kompositör:
Sandgren, Per Anders
 
Arrangör:
Thuringer, Staffan
 
Sättning:
Med koralsats
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Nattvarden
Medmänniskan
Pilgrimsvandringen
 
Abonnemang
Abonnemang:
Psalmens text vill påminna oss om vår delaktighet i varandra och i Kristus. Bilderna är hämtade ur nya testamentet; Guds rike som en festmåltid, församlingen som en kropp och kyrkan är Kristus själv. Den kan till exempel användas som nattvardspsalm.
Psalmen är tillägnad nätverket Ideellt Forum.

Sagt om psalmen: Fredrik Hedlund i Facebook-gruppen Ideellt Forum i Svenska kyrkan;
"Ideellt Forum har fått sig en psalm tillägnad. Kristina S Furberg och Per Anders Sandgren har skrivit en helt ny psalm. Fantastisk text och i länken kan man också höra vacker musik. Ni som kan spela kan också ladda ner orgelsats och melodinoter.
- Lyssna, spela och sprid. Kanske kan den bli en ny signatur för en kyrka präglad av de mångas delaktighet och hemmahörighet. Ett medarbetarskap rikt i dess mångfald."
Det smyckas en sal, melodi och ackord
(0035)
Textförfattare: Kristina Sandgren Furberg
Kompositör: Per Anders Sandgren
Arrangör: Staffan Thuringer
Det smyckas en sal, orgelkoral
(0010)
Textförfattare: Kristina Sandgren Furberg
Kompositör: Per Anders Sandgren
Arrangör: Staffan Thuringer
Det_smyckas_en_sal

Det smyckas en sal

Det smyckas en sal, det dukas till fest,
vår värd bjuder alla att komma.
Kom med oss på fest – vid borden finns plats!
Musiken och glädjen, de skimrande ljusen
ska hälsa oss alla välkomna.

Vi är som en kropp där allt hör ihop
och allas funktion har sitt värde.
Om en del är sjuk blir helheten svag.
Respektfullt och ödmjukt vi möter varandra
för hälsan och delaktigheten.

Orkestern är vi, mångskiftande ljud,
hör stråkar och pukor och flöjter.
Men takten är en och tonspråket klart.
Harmoniska samspel, en lyssnande paus –
tillsammans vi skapar ett storverk.

Och brödet är ett. Fast kornet har växt
på olika skiften och tegar
så hör vi ihop i en enda kropp.
Den kroppen är Kristus, vår kyrka på jorden.
Hans måltid är färdkost i tiden.