Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Kom älskade ta i besittning
(0163)
Textförfattare:
Murray, Bertil
 
Kompositör:
Murray, Bertil
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Lovsång och tillbedjan
Förtröstan - trygghet
Kristi återkomst
Glädje - tacksamhet
Himlen
 
Abonnemang
Abonnemang:
Komalskade
Kom, älskade, ta i besittning
det rike som Gud har berett!
Där väntar sen skapelsens morgon
vad människan längtat och bett.
Se, änglarna sänker ner svärden
för vakttjänsten går mot sitt slut.
Guds paradis öppnas för världen
och livsträdets knoppar slår ut.

Vem trodde att Frälsaren skulle
ta med sig en rövare dit
från Golgatas korsmärkta kulle,
men nu gör de sällskap en bit.
Och stigen de vandrar ska fyllas
av folk ifrån öst och från väst.
Och änglarna ler, när Han ropar
att borden ska dukas till fest.

Martyrer och helgon ska dansa
och härskare böja sig ned
och främlingar sitta tillsammans
och fiender mötas i fred.
Här helas de svårläkta såren,
här mättas de hungrandes brist.
En fläkt från den sprittande våren
ska tina allt fruset till sist.

När själva vi står inför döden,
Gud, ge oss den saliga tröst,
att mitt i den djupaste nöden
få lyssna till Frälsarens röst.
Dig väntar sen skapelsens morgon
allt det som du längtat och bett.
Kom, älskade, ta i besittning
det rike som Gud har berett!