Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Kyrie
(0164)
Kompositör:
Murray, Bertil
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
Huvudtema:
 
Tema:
Jesus, vår Herre och broder
Skuld - förlåtelse
 
Abonnemang
Abonnemang:
Kyrie
Du som blev sänd att hela och frälsa dem som har ett förkrossat hjärta:
Herre förbarma dig - Kyrie eleison
Du som kom för att uppsöka och befria alla syndare:
Kriste förbarma dig - Kriste eleison
Du som sitter på Faderns högra sida och för vår talan inför honom:
Herre förbarma dig - Kyrie eleison