Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem
Om Psalmportalen och Kontakta oss
Författare och tonsättare
Hur hittar du psalmen? Hur kan du skriva ut?
Tips till psalmskaparen
Cookies

I strålglansen från korset
(0334)
 
Huvudtema:
 
Tema:
Jesus, vår Herre och broder
Fastan
Bättring - omvändelse
 
I stra°lglansen fra°n korset
I_stralglansen_fran_korset
Du Konungarnas Konung, du herrars Herre stor.
I djup, i sann tillbedjan, jag sjunker ned och tror.
Jag tror, Du snart skall komma i ära, härlighet.
Min bön, mitt hjärtas längtan är: Var mig när i evighet!

Min konung och min Herre, jag ser Din sköna bild.
I strålglansen från korset jag är från världen skild.
Där har all jordisk lycka, all jordisk rikedom
förlorat allt av värde, min bön blir: Herre, Jesus kom!

Nu är min hela längtan att leva helt för Dig
och av mitt hela hjärta nu lova, tjäna Dig.
Så när du Herre kommer jag klädd i dräkten står.
Ty, genom Din försoning jag vitklädd, segerns krona får.