Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem
Om Psalmportalen och Kontakta oss
Författare och tonsättare
Hur hittar du psalmen? Hur kan du skriva ut?
Tips till psalmskaparen
Cookies

Först skall jag se Jesus
(0338)
Textförfattare:
Robaina, Miguel
 
 
 
Tema:
Jesus, vår Herre och broder
Förtröstan - trygghet
Kristi återkomst
Efterföljd - helgelse
 
Fo¨rst skall jag se Jesus
Forst_skall_jag_se_Jesus
Om än min vandring ginge i tårars mörka dal.
Det finns en vän som älskar mig. Jag hör hans röst, hans tal.
Han talar i sin kärlek, när han talar får jag frid.
En frid som icke världen ger, nej det är Jesu frid.

När mörka stunder kommer, jag är tillintetgjord.
Det finns ett ljus som lyser mig, det är Guds eget ord.
Det lyser uti mörkret. Det är ljuset på min stig.
Ett ljus som icke slocknar här. O, det är nog för mig.

Det finns en vän som väntar när vandringen är slut.
Det finns en hem som Gud berett, där får jag vila ut.
Där skall jag möta alla som i tro har målet nått.
I vita kläder jag dem se, de segerns krona fått.

Men först skall jag se Jesus, nedfalla vid hans fot.
Min kärlek vill jag honom ge, för nåd jag fått ta mot.
Och prisa kungars konung, att han dog, för mig uppstod.
Allt lov, all ära är han värd för kraften i hans blod.