Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

I din beröring är jag
(0812)
Textförfattare:
Sandgren Furberg, Kristina
 
Kompositör:
Björklund, Mats
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Pingst
Morgon
Mystik
 
Abonnemang
Abonnemang:
En psalm om innerlighet och närhet i gudsrelationen. men psalmens slutrad - Du är mitt hem, min oro och mitt hopp, säger något om att en levande relation aldrig kan handla bara om trygghet.
I din beröring är jag

Nära är Du
som min egen andedräkt.
Du är i dimmans fukt
och flingans kyss.
I Din beröring är jag.

Mörkret viker,
ur havet stiger land på nytt,
och tärnans vinge
följer ytans hud.
I Din beröring är jag.

Karghet, stelhet
löser Du likt tjälens grepp.
Jag blommar som ett träd
i pingstens tid.
I Din beröring är jag.

Låga, fyrbåk,
låt Din eld alltid leda mig.
Du är mitt hem, min oro
och mitt hopp.
I Din beröring är jag.