Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

O Guds lamm - Du som går dit ingen vill
(904)
Textförfattare:
Hedqvist, Magnus
 
Kompositör:
Sassersson, Patrik
 
Sättning:
Med melodi och ackordanalys
 
Huvudtema:
 
Tema:
Jesus, vår Herre och broder
Nattvarden
Bönen
Skuld - förlåtelse
Förtröstan - trygghet
Efterföljd - helgelse
 
Abonnemang
Abonnemang:
Inom ramen för Växjö stifts särskilda vänrelation med ILCO har en gemensam musikalisk mässa, ”Gemenskapens väg”, skrivits av ett antal medarbetare i de båda kyrkorna. Även om viss bearbetning återstår är den sedan ett par år i bruk och finns i sin helhet på:
https://internwww.svenskakyrkan.se/vaxjostift/gemenskapens-vag
Som O Guds lamm för den mässan har Magnus skrivit texten och Patrik Sasserson musiken till ”Du som går”.
agnus_sv_171027
08_Agnus
Du som går dit där ingen vill gå
ge oss modet att följa dig där
Följa dig nära i tillit och tro
på din makt som leder och bär
En makt som är svaghet och kraft på en gång
och som viskar: ”Jag har dig kär”.
O Guds lamm, låt din väg bli vår sång
och vårt bröd redan nu, redan här