Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Herre förbarma dig
(0107)
Textförfattare:
Cervin, Thomas
 
Kompositör:
Cervin, Thomas
 
 
 
Tema:
Jesus, vår Herre och broder
Bönen
Bättring - omvändelse
Skuld - förlåtelse
Förtröstan - trygghet
Efterföljd - helgelse
 
Abonnemang
Abonnemang:
ThomasCervin10psalmer 7
herreforbarmadig
Herre, förbarma dig, Herre,
du som allting ser och vet.
Herre, förbarma dig, Herre,
Du som lever i evighet.

1. Jesus du känner oss alla.
Du ser oss mitt i vår nöd.
Du tröstar och omfamnar alla.
Du ger oss av livets bröd.
Herre förbarma dig Herre . . .

2. Du kom från Fadern i himlen.
Du fick en människas kropp.
Hjälp oss att följa dig Herre,
i kärlek, tro och hopp.
Herre, förbarma dig Herre . . .

3. Kristus du ger oss en framtid.
Du möter oss redan idag.
Din närvaro finns här i nuet.
Du hjälper den som är svag.
Herre, förbarma dig Herre .