Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
(0) Summa: 0,00 SEK
Navigera
Hem
Om Psalmportalen och Kontakta oss
Författare och tonsättare
Hur hittar du psalmen? Hur kan du skriva ut?
Tips till psalmskaparen
Cookies

Gå med mig
(0013)
Textförfattare:
Sandgren Furberg, Kristina
 
Kompositör:
Tiborcz Frisk, Suzann
 
 
 
Tema:
Jesus, vår Herre och broder
Fastan
Vaksamhet - kamp - prövning
 
Abonnemang
Abonnemang:
Psalmtexten vill förmedla Kristus närhet i alla skeden av våra liv - och kanske särskilt när vi har det som svårast.

2 Kor 5:6 - Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren - vi lever i tro, utan att se.

Fil 3:20 - Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, herren Jesus Kristus. Texten används bland annat på söndagen före domsöndagen.

Ga_med_mig
Ga_med_mig_Solo
Gå med mig

Gå med mig, Du som lovar
vara där jag är.
Mitt hem i kroppen
är mig trångt.
Mitt liv i mättnad,
alltför tomt.
Gå med mig.

Bed med mig, Du som ber till
Fadern för vår skull.
Min egenkärlek
tynger mig.
Min rädsla har för-
lamat mig.
Bed med mig.

Bär med mig, Du som älskar
utan förbehåll.
Du ger mig modet
att gå in.
Du ger mig kraften
att stå kvar.
Bär med mig.

Dö med mig, Du som går med
mig i mörka rum.
Mitt missmod över-
mannar mig.
Låt inte våldet
fresta mig.
Dö med mig.

Lev med mig, Du som spränger
hatets hårda skal.
Din närhet ger mig
liv igen.
Mitt hemland är i
himmelen.
Lev med mig.