Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Mörker härskar, allt är tystnad, melodi C
(0207)
Textförfattare:
Sandgren Furberg, Kristina
 
Kompositör:
Torgersson, Katarina
 
Sättning:
Med koralsats
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Jesus, vår Herre och broder
Jul
 
Abonnemang
Abonnemang:
En psalm om julmysteriet. Här knyts julevangeliet ihop med en av kyrkans äldsta kristushymner -
den i Filipperbrevet 2: 6-11.
Mörker härskar, allt är tystnad melodi C, melodi och ackord
(0027)
Textförfattare: Kristina Sandgren Furberg
Kompositör: Katarina Torgersson
Mörker härskar, allt är tystnad, melodi C, orgelkoral
(0206)
Textförfattare: Kristina Sandgren Furberg
Kompositör: Katarina Torgersson
Morker harskar, allt är tystnad
Mörker härskar, allt är tystnad

Mörker härskar, allt är tystnad,
världen vakar i sin nöd.
Hoppets låga flämtar andlöst.
Skingra syndens dunkla död!

Då – förtvivlan vänds i glädje.
Ingen rädsla ryms i mig.
Änglars här upplyser natten,
jord och himmel möts i Dig.

Världens räddare och Herre,
hjälplös, fattig kommer Du,
lämnar evighetens rike
för att födas i mitt nu.