Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Vi sträcker våra händer - ett kyrie
(0216)
Textförfattare:
Sandgren Furberg, Kristina
 
Kompositör:
Torgersson, Katarina
 
Sättning:
Med koralsats
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Fastan
Bättring - omvändelse
Skuld - förlåtelse
 
Abonnemang
Abonnemang:
En psalm om vår bortvändhet, trasighet och andliga fattigdom och en bön om förbarmande. Psalmen kan användas som kyrie i gudstjänsten.
Vi sträcker våra händer - ett kyrie, melodi och ackord
(0218)
Textförfattare: Kristina Sandgren Furberg
Kompositör: Katarina Torgersson
Vi sträcker våra händer - ett kyrie, orgelkoral
(0215)
Textförfattare: Kristina Sandgren Furberg
Kompositör: Katarina Torgersson
Vi stracker vara hander_ett kyrie
Vi sträcker våra händer - ett Kyrie

Vi sträcker våra händer mot dig.
Se, all den skuld vi bär,
se, all vår bortvändhet
Herre, förbarma dig!

Vi lyfter hela jorden till dig.
Se, trasigheten här,
se, våld och själviskhet.
Kristus, förbarma dig!

Vi lyfter upp vår ande till dig.
Fattigdom och misär,
torka och hemlöshet.
Herre, förbarma dig!

Du sträcker dina händer till oss,
reser oss upp igen.
Sorgen ska få ett slut,
när du gör allting nytt.