Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
(0) Summa: 0,00 SEK
Navigera
Hem
Om Psalmportalen och Kontakta oss
Författare och tonsättare
Hur hittar du psalmen? Hur kan du skriva ut?
Tips till psalmskaparen
Cookies

En brottsling som vänder hem
(0760)
Textförfattare:
Murray, Bertil
 
Kompositör:
Löfberg, Maria
 
 
 
Tema:
Gud, vår Skapare och Fader
Sökande - tvivel
Kallelse
Bättring - omvändelse
Skuld - förlåtelse
Glädje - tacksamhet
Efterföljd - helgelse
 
Kyrkoåret:
Elfte söndagen efter Trefaldighet
 
Abonnemang
Abonnemang:
En brottsling som vänder hem
En brottsling som vänder hem
En brottsling som vänder hem
långt mera rättfärdig än den,
som levt efter lagar och bud
och tackar sin himmelska Gud?
- vår dom faller alltför lätt,
för vem kan bedöma rätt?
Jag dömer så ofta fel.
Av hela din nåd fick jag del
men vände mig bort ifrån dig.
Förbarma dig, Gud, över mig.
O Skapare, du som vet,
förlåt mig min tanklöshet.
Vem anar vad hjärtat bär
och allt det som plågar oss här?
Du känner en människas nöd
och vill ingen syndares död.
Försoningens hemlighet
är större än allt jag vet.