Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem

Om hoppet är en blomma
(0237)
Textförfattare:
Sandgren Furberg, Kristina
 
Kompositör:
Torgersson, Katarina
 
Arrangör:
Torgersson, Katarina
 
Sättning:
Med koralsats
Med melodi och ackordanalys
 
 
Tema:
Anden, vår hjälpare och tröst
Nattvarden
Förtröstan - trygghet
 
Abonnemang
Abonnemang:
Om hoppet är en blomma, melodi och ackord
(0235)
Textförfattare: Kristina Sandgren Furberg
Kompositör: Katarina Torgersson
Arrangör: Katarina Torgersson
Om hoppet är en blomma, orgelkoral
(0236)
Textförfattare: Kristina Sandgren Furberg
Kompositör: Katarina Torgersson
Arrangör: Katarina Torgersson
Om hoppet ar en blomma ar den bla
Om hoppet är en blomma är den blå.
Blå som samvetets röst.
Blå som insiktens stund.
Blå som bönens kammare.
Du som är vårt hopp – blomma för oss!

Om hoppet är en blomma är den blå.
Blå som druvornas skörd.
Blå som vänskapens väg.
Blå som fredens öppenhet.
Du som är vårt hopp – blomma för oss!

Om hoppet är en blomma är den blå.
Blå som havsdjupens nåd.
Blå som himlarnas rymd.
Blå som spädbarnets blick.
Du som är vårt hopp – blomma för oss!