Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
Varukorgen är tom
Navigera
Hem
Om Psalmportalen och Kontakta oss
Författare och tonsättare
Hur hittar du psalmen? Hur kan du skriva ut?
Tips till psalmskaparen
Cookies

Gå ut i hela världen, melodi B
(0835)
Textförfattare:
Wigorts Yngvesson, Susanne
 
Kompositör:
Ekström Koij, Mattias
 
Sättning:
 
 
Tema:
Vittnesbörd - tjänst - mission
Kallelse
Pilgrimsvandringen
 
Abonnemang
Abonnemang:
Gå ut i hela världen Koj
Gå ut i hela världen
Gå ut i hela världen

Gå ut i hela världen! Se livet som det är.
Gå ut ur hus och kyrka, till människorna där.
Se Gud i murars sprickor, i utsatthet, misär.
Gud lever bland de minsta. Du hittar honom där.

Gå ut i hela världen! Känn famnen om dig nu.
Gå ut till stad och gränder, känn trosvisshet ännu.
Känn Gud trots smärtors prövning, när tillit klyvs itu.
Gud lever bland de sjuka. Vi söker honom nu.

Gå ut i hela världen, med kallelsen du fått.
Gå ut och motstå tvivlet, trots tiden som har gått.
Lev Gud igenom handling, gör livet helt och gott.
Gud lever i vår nästa. Vi skördar det vi sått.

Gå ut i hela världen, i mörker ljus du ser.
Gå ut trots syndens börda, förlåtelse Gud ger.
Ha Gud ini ditt hjärta, låt hända det som sker.
Gud lever i det brustna. Tron öppnar oss alltmer.

Gå ut i hela världen! Sprid tillit, tro och hopp.
Gå ut och lev i kärlek med ande, själ och kropp.
Hör Gud i hela världen! Hör ordet stiga opp!
Gud lever mitt ibland oss, i tidernas förlopp.